ประวัติบริษัท

ประวัติความเป็นมาของ ซาฟเทค

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ซาฟเทค จำกัด

บริษัท ซาฟเทค จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้านการประหยัดพลังงาน โดยที่ทางเราได้จำหน่าย วัสดุ ฉนวนกันความร้อน สำหรับ ประหยัดพลังงาน และทาง บริษัท ฯ ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน หลายหลายรูปแบบ ตามลักษณะการใช้งานในรูปแบบต่างๆ โดยมีให้เลือกตามความเหมาะสมตั้งแต่อุณภูมิต่ำ à อุณภูมิสูง

ตัวอย่างเช่น

  •  Ceramic Fiber (ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยเซรามิคส์)
  •  Calcium Silicate Board (ฉนวนกันความร้อน แคลเซียม ซิลิเกตุ)
  •  Rockwool (ฉนวนใยหินกันความร้อน)
  •  Insulating Firebrick (อิฐฉนวน กันความร้อน)
  •  Refractory Brick ( อิฐทนไฟ )
  •  Castable (คอนกรีตทนไฟ)
  •  Refractory Mortar (ปูนทนไฟ)
  •  Bio-Soluble Fibre (ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยเซรามิคส์ ประเภทย่อยสลายได้)

และทางบริษัท ฯ ยังมีบริการออกแบบ , ติดตั้ง , ซ่อมบำรุง เตาความร้อนทุกประเภท โดย ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานด้านประหยัดพลังงานโดยตรง โดยบริษัท ฯ คำนึงถึง ค่าใช้จ่ายในการสร้าง หรือซ่อมบำรุงเตาเผาให้สัมพันธ์กับ ค่าใช้จ่ายทางการสุญเสียพลังงานของลูกค้าเป็นหลัก

สุดท้ายนี้ ทาง บริษัท ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม เวปไซต์ ของทางบริษัท ฯ และทางบริษัท ฯ ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับใช้ท่านในครั้งถัดไป